Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci de licitació de l'Hostal 28/10/2021

Obertura del procediment de licitació de l'Hostal Bar Centre d'acollida Montsec - Llimiana

DIVENDRES 29 OCTUBRE 2021

Publicat al Perfil del Contractant la licitació següent:

Gestió i explotació de l'Hostal i Bar- Restaurant Centre acollida Montsec Llimiana

ANUNCI

Convocatòria de licitació de Contracte especial de gestió i d’explotació de l’Hostal i Bar - Restaurant del Centre d’Acollida Montsec-Llimiana.

Entitat adjudicadora i dades per a l’obtenció de la informació.
Organisme: Ajuntament de Llimiana.

Obtenció de documentació i informació
Domicili: Plaça Major, 1
Localitat i codi postal: 25639-Llimiana
Telèfon: 973650773
Correu electrònic: ajuntament@llimiana.cat

Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/llimiana

Data límit d’obtenció de documentació i informació: 6 dies naturals anteriors a la data que
finalitzi el termini fixat per a la recepció d’ofertes.


Expedient: 58/2021/A

Objecte del contracte.

Tipus: Contracte especial de Gestió i d’Explotació de l’Hostal i Bar- Restaurant del centre
d’acollida Montsec-Llimiana

Descripció: Contracte especial de gestió i d’explotació de l’Hostal i Bar-Restaurant del
Centre d’Acollida Montsec-Llimiana.

Termini d’execució: 4 anys

Tramitació i procediment d’adjudicació.

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Subhasta electrònica: no

Criteris d’adjudicació: avaluables de forma automàtica.

Presentació d’ofertes o sol·licituds de participació:

Data límit de presentació:
Les propostes es presentaran presencialment a l’Ajuntament de Llimiana o correu certificat, el
termini finalitza el dia 12 de novembre 2021

Modalitat de presentació: presencial o correu certificat .

Lloc de presentació: Ajuntament de Llimiana.

Admissió de variants: no

Obertura d’ofertes.
Ajuntament de Llimiana.
Adreça: Plaça Major, 1
Localitat: Llimiana
Data i Hora: dia 16/11/2021 a les 11:00 hores.
Llimiana, 28 d’octubre de 2021


L’Alcalde, Josep Terré Escolà.