Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Edictes, anuncis i bans

Edicte 01/03/2023

Edicte d'aprovació de memòries valorades de casa Bonifaci, l'Hostal Centre del Montsec i distribucions d'aigua potable

Ban 25/07/2022

Mesures per a la reducció de consum d'aigua davant la sequera

Edicte 8/03/2022

Aprovació de la mèmoria del projecte de sistema d'aigua d'osmosi inversa als Obacs i el projecte de reparació d'esllavissada LV-9121

Edicte 11/01/2022

Exposició pública del projecte tècnic de Radiocomunicacions Telxius

Edicte 23/09/2021

Aprovació de les memòries valorades de les obres del edifici de l'Ajuntament i de pavimentació de dos carrers. Publicat al BOP.

Edicte 31/08/2021

Edicte sobre un padró fiscal de la taxa de l'aigua de l'exercici 2020

Edicte 15/04/2021

Aprovació del projecte de millora de les infraestructures viàries BOP

Tràmit previ ordenança fiscal 23/10/2020

Tràmit previ. Consulta pública (Aprovació Ordenança fiscal) per a la taxa per l’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.

Document Actions